สาขา ที่ตั้ง โทรศัพท์ แผนที่
ยูดีทาวน์
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ซ. 5 จ.อุดรธานี 042-932-930

ดูแผนที่

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น3 เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏ์ธานี 077-489712 ดูแผนที่
Buriram Castle
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
บุรีรัมย์ คาสเซิล 044-600825 ดูแผนที่
ซีคอน บางแค
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 4 ซีคอนบางแค ถ.เพชรเกษม 02-458-2865

ดูแผนที่

เอเชียทีค ชั้น 2 (โซนหอนาฬิกา)
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 2 Asiatique The Riverfront ถ.เจริญกรุง 74 02-108-4730

ดูแผนที่

ซีคอน ศรีนครินทร์ ชั้น3 โซนกลางศูนย์
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 3 ซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ 02-720-1562

ดูแผนที่

อยุธยา ซิตี้ พาร์ค
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
อยุธยา ซิตี้ พาร์ค 035-801-180

ดูแผนที่

โลตัสพลัสมอล์ บางใหญ่
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 1 (โซน Village) ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 02-921-4184

ดูแผนที่

สุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 1 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 045-280-624

ดูแผนที่

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 4 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043-288-525

ดูแผนที่

โลตัส บางใหญ่
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-921-4184

ดูแผนที่

โรบินสัน สมุทรปราการ
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 2 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-174-2713

ดูแผนที่

V-Square นครสวรรค์
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น B V-Square นครสวรรค์ 056-233-145

ดูแผนที่

มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 2 มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ 02-002-3116

ดูแผนที่

เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ 053-270-683

ดูแผนที่

เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ระยอง 038-942-639

ดูแผนที่

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 038-053-645

ดูแผนที่

เซ็นทรัลพลาซา เวสตต์เกต
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา เวสตต์เกต 02-194-2873

ดูแผนที่

โรบินสันศรีสมาน
(รูปแบบ A-la-carte + Buffet)
โรบินสัน ศรีสมาน 02-501-5684

ดูแผนที่